Tag: HR

przeciwdziałanie mobbingowi hr 2

Rola pracowników HR w zapobieganiu mobbingowi

Twoją rolą jest stać na straży interesu firmy i dobrostanu pracowników Jeśli pracujesz w dziale HR lub kadrowym wiesz, że nie ma między tymi celami „lub” czy też „albo”. Jest „i” i oznacza ono to, że celem jest równoczesne łączenie obu kwestii. Jeśli dobrze przyjrzysz się obu celom, okazuje się przecież,...