fbpx

Pracuj ze mną

Z czego  może skorzystać firma podejmując współpracę ze mną?
 • Prowadzę audyt funkcji personalnych oraz kompetencji menedżerskich w nurcie psychologii pozytywnej.
 • Pomagam wyznaczyć nowe standardy zarządzania zespołem i określam możliwe drogi dojścia do nich wraz z zespołem.
 • Optymalizuję procesy i narzędzia HR – wprowadzam nowe, przy uszanowaniu wcześniej wdrażanych, chyba, że były szkodliwe dla budowania zespołu i efektywności pracy (wtedy namawiam do rezygnacji z nich).
 • Chętnie pełnię funkcję Interim HR Managera – zarządzania tymczasowego działem HR, do wdrożenia porządanych zmian w dziale i organizacji i usamodzielnienia zespołu.
 • Przygotowuję sukcesorów firm rodzinnych do przejęcia nowej roli.
 • Prowadzę konsultacje merytoryczne dla liderów i HR dotyczące psychologii zarządzania oraz optymalizacji procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji – dotyczy to procesu rekrutacji, wdrożenia, polityki wsparcia rozwoju pracowników i menedżerów, oceny, efektywnej realizacji zadań oraz etycznego rozstawania się z pracownikami.
 • Przygotowuję i prowadzę skrojone pod potrzeby firmy cykle warsztatów dla pracowników i menedżerów dotyczące wsparcia zarządzania ludźmi, poprawy komunikacji, rozwoju osobistego oraz realizacji celów firmy.
 • Prowadzę spotkania edukacyjne oraz coaching zespołowy dla liderów wszystkich szczebli.
 • Projektuję i prowadzę sesje indywidualne dla liderów i przyszłych liderów (gdzie łączę psychoedukację z działaniami coachingowymi).
 • Prowadzę coaching on the job – uzgodnioną z liderami obserwację działań lidera w warunkach naturalnych, który obejmuje udzielenie im informacji zwrotnej o postępach w realizacji wcześniej uzgodnionych celów.
 • Prowadzę szkolenia i superwizje dla działu HR, pomagam w tworzeniu od początku lub w przebudowanie działu HR, prowadzę szkolenia dla przyszłych trenerów wewnętrznych w organizacji.
 • Przygotowuję i prowadzę szkolenia z ww. zakresu, dostosowane do potrzeb danego zespołu.

Powyższe działania elastycznie dostosowuję do potrzeb firmy i jej etapu dojrzałości organizacyjnej. Najpełniej korzystają te miejsca, w których odbywają się równocześnie wszystkie te działania 🙂

Zasady i forma współpracy

Jedną z ważniejszych zasad, według których działam jest poufność. Nie buduję swojej marki na nazwach firm. Uważam, że proces rozwijania się i wspólnej pracy nad np. poprawą współpracy czy osobistymi zmianami są na tyle intymną kwestią, że warto ludziom zaoferować bezwarunkową dyskrecję. Stąd np. na moim blogu www.jakzarzadzacpoludzku.pl czy w social media nie znajdziecie namiarów na żadną z firm, z którą pracuję, mimo że jest się Kim pochwalić :).

Stawiam na elastyczność współpracy – kilka dni w miesiącu wystarczy, aby zrealizować cele wzmocnienia organizacji od strony HR i komunikacji. HR ma pomagać a nie dominować prowadzenie głównej działaności firmy czy organizacji.

Jakich organizacji szukam do współpracy? 

Działam i na rzecz firm prywatnych (usługi i produkcja), i administracji publicznej, i organizacji pozarządowych. Branża (poza wyraźnie szkodzącą zdrowiu) nie ma dla mnie znaczenia, jeśli zespół widzi (lub chce we współpracy ze mną zobaczyć) wartość dodaną swojej pracy dla siebie, firmy i społeczeństwa.

 • Pracuję z organizacjami, które wiedzą, co chcą osiągnąć swoją działalnością, w których większość pracowników utożsamia się z jej misją i wizją.
 • Ważna jest dla mnie otwartość kadry zarządzającej – pracuję dla takiej, która:
  • Jest żywo zainteresowana interesem swojej firmy i rzeczywiście chce wesprzeć rozwój swoich współpracowników.
  • Chce lepszej współpracy i wprowadzenia lub utrwalenia dobrych praktyk w zarządzaniu ludźmi w swojej firmie.
  • Chce usłyszeć prawdziwą informację zwrotną na temat swoich umiejętności komunikacyjnych i menedżerskich.
  • Jest gotowa do dyskusji na temat wartości jakimi chce się kierować w pracy.
  • Chce rozwijać holistycznie i partnersko zespół menedżerski i pracowniczy.
  • Potrzebuje chronić kulturę organizacyjną swojej firmy w obliczu np. dużych zmian organizacyjnych i kadrowych.
 • Warunkiem podjęcia przez mnie współpracy jest zaakceptowanie mojej metodologii pracy, postawy menedżerskiej oraz etyki pracy przez wszystkie zainteresowane strony – menedżerów wysokiego szczebla, HR oraz pracowników. Nie podejmuję się przygotowywania działań narzucanych pracownikom.
 • Genialnie, idealnie gdy organizacja ma podobne do moich cele – wzmocnienia polskiej gospodarki, rozpowszechnienia etycznego podejścia do pracy i niezatracania (odbudowania) normalności w codziennej współpracy.

Jeśli widzisz gdzieś takie zapotrzebowanie i potencjalne dopasowanie – przekaż proszę namiary na mnie tej drugiej stronie lub sam się do mnie odezwij 🙂

Zapraszam do kontaktu 🙂 kontakt@jakzarzadzacpoludzku.pl

Stawiasz na rozwój Twojego Zespołu? Budujesz bibliotekę dla pracownikow i menedżerów? Obok moich książek „Psychologiczny GPS” i „Skuteczny menedżer” polecam Ci serdecznie wszystkie książki, których recenzję znajdziesz na blogu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.