fbpx

Startujemy! Moja misja, komu pomagam i jak pracuję

Zadziwiające, jak większość z nas zapomniała o podstawowych wartościach, które powinny przyświecać nam w pracy.

Powstają liczne poradniki dotyczące albo zarządzania ludźmi, albo dotyczące rozwoju osobistego pracowników. Ten blog ma być przypomnieniem oczywistej i nagminnie ignorowanej kwestii – szefowie i pracownicy muszą współdziałać i wzajemnie szanować swoją pracę, żeby zbudować efektywną firmę czy instytucję.

Polskie firmy i instytucje potrzebują wprowadzenia wielu zmian w relacjach między szefami i pracownikami.

Szefowie bardzo często traktują pracowników instrumentalnie, przekraczając granice wynikające ze swojej roli. Nie zdają sobie sprawy z powagi swojego stanowiska, które jest przecież zawodem zaufania publicznego. Pracownicy z kolei zbyt często stawiają się w roli biernych obserwatorów, reaktywnych marionetek, które uzależniają się od jednego pracodawcy. Nie wkładają wysiłku w dbanie o rozwój swoich kompetencji, uzależniają swoją motywację i jakość pracy od zachowania menedżera.

Dopiero traktowanie się przez obie stron jak partnerów, którzy umawiają się na to, by ich wspólna praca stanowiła wartość dodaną dla realizowanych zadań i klientów, zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu danego przedsięwzięcia, także pod względem finansowym.

Mój wkład w zmianę jakości współpracy

Chcę tym blogiem zainspirować i szefów, i pracowników do zadbania o jakość relacji między Wami.

Dla dobra każdej ze stron oraz dla dobra wspólnie przez Was realizowanych zadań. Blog jest zatem zbiorem wskazówek rozwojowych dla szefów i dla pracowników. Ma dołożyć cegiełkę do tego, by każdy z Was stawał się najlepszą możliwą wersją siebie.

Co zyskujesz czytając tego bloga

Ten blog jest jednak inny niż hurra optymistyczne pozycje z rynku amerykańskiego akcentujące potęgę indywidualności a ignorujące pułapki sytuacyjne i wpływ zewnętrzny, uniemożliwiający rozkwit danej osoby bez jej winy a czasem nawet bez świadomości, że ten rozwój jest blokowany. Mam poczucie, że po lekturze dostępnej na rynku literatury motywacyjnej zadowoleni są tylko Ci, którzy i tak są zawsze zadowoleni. Pozostali są rozczarowani zbyt ogólnymi poradami, odbierają je jak dodatkowe dobicie siebie i potwierdzenie swojej niepełnowartościowości.

Nie znajdziesz tu złotych recept, nie będzie NLP. Lektura niektórych postów może być wyzwaniem. Może uświadomić Ci, że kolejne kroki w Twoim rozwoju osobistym i zawodowym będą wymagały od Ciebie sporo wysiłku, odwagi, czasu i energii. Postaram się jednak dać Ci szereg wskazówek, które będziesz mógł wykorzystać i wdrażać w swoim tempie i według swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli chcesz podzielić się sukcesami w pokonywaniu barier w rozwoju lub stoisz przed wyzwaniem i potrzebujesz turbo doładowania, nie wahaj się – napisz do mnie na rozsadnezarzadzanie@gmail.com Proszę napisz do mnie także koniecznie, jeśli cokolwiek co przeczytasz na tym blogu uznasz za wartościowe.

Marta Pawlikowska-Olszta – PSYCHOLOG PRACY I ORGANIZACJI, INTERIM HR MANAGER

Zajmuję się wsparciem etycznego i efektywnego zarządzania ludźmi w Polsce na każdym z etapów – zarówno w procesie rekrutacji, adaptacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowników, jak i zwalniania. Swoje działania praktyczne prowadzę w nurcie psychologii pozytywnej.

Mam doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu polityk zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwie HR oraz szkoleniu i prowadzeniu treningów rozwojowych dla zróżnicowanych kompetencyjnie menedżerów zarządzających w trzech różnych sektorach. Jestem autorką poradnika dla menedżerów i specjalistów zarządzania ludźmi: „Skuteczny menedżer – Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi” oraz artykułów m.in. „Odpowiedzialność menedżerska” i „Dlaczego powinieneś zrezygnować z bycia menedżerem” w miesięczniku „Zarządzanie i Personel”.

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizuję się w psychologii pracy i organizacji.

Strategicznego i zobiektywizowanego spojrzenia na firmy oraz indywidualnego podejścia do każdego z kandydatów do pracy i pracowników, obok doświadczenia zawodowego, pomogły mi nabrać  także studia podyplomowe:

 • Zarządzanie zasobami pracy – Szkoła Główna Handlowa
 • Doradztwo zawodowe – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mediacje i negocjacje – Uczelnia Łazarskiego z Polskim Centrum Mediacji
Jak moja praca i pomoc firmie wygląda w praktyce?

Ze względu na moje doświadczenie zawodowe preferuję pracę z całą organizacją. Mniej jestem zainteresowana prowadzeniem np. pojedynczych warsztatów – choć nie wykluczam tego, jako etapu rekrutacji (sprawdzenia mnie), któremu się z przyjemnością poddaję.

Uważam, że najpełniej można skorzystać z moich umiejętności, gdy mam spojrzenie na organizację z lotu ptaka – tzn. dobrze znam długoterminowe cele firmy i pomagam je osiągać w kontekście równoczesnej optymalizacji działań HR i wsparciu rozwoju kluczowych w firmie procesów HR i osób.

Z czego m.in. korzysta firma podejmując współpracę ze mną?
 1. Prowadzę audyt funkcji personalnych oraz kompetencji menedżerskich w nurcie psychologii pozytywnej.
 2. Pomagam wyznaczyć nowe standardy zarządzania zespołem i określam możliwe drogi dojścia do nich wraz z zespołem.
 3. Optymalizuję procesy i narzędzia HR – wprowadzam nowe, przy uszanowaniu wcześniej wdrażanych, chyba, że były szkodliwe dla budowania zespołu i efektywności pracy (wtedy namawiam do rezygnacji z nich).
 4. Chętnie pełnię funkcję Interim HR Managera – zarządzania tymczasowego działem HR, do wdrożenia porządanych zmian w dziale i organizacji i usamodzielnienia zespołu.
 5. Przygotowuję sukcesorów firm rodzinnych do przejęcia nowej roli.
 6. Prowadzę konsultacje merytoryczne dla liderów i HR dotyczące psychologii zarządzania oraz optymalizacji procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji – dotyczy to procesu rekrutacji, wdrożenia, polityki wsparcia rozwoju pracowników i menedżerów, oceny, efektywnej realizacji zadań oraz etycznego rozstawania się z pracownikami.
 7. Przygotowuję i prowadzę skrojone pod potrzeby firmy cykle warsztatów dla pracowników i menedżerów dotyczące wsparcia zarządzania ludźmi, poprawy komunikacji, rozwoju osobistego oraz realizacji celów firmy.
 8. Prowadzę spotkania edukacyjne oraz coaching zespołowy dla liderów wszystkich szczebli.
 9. Projektuję i prowadzę sesje indywidualne dla liderów i przyszłych liderów (gdzie łączę psychoedukację z działaniami coachingowymi).
 10. Prowadzę coaching on the job – uzgodnioną z liderami obserwację działań lidera w warunkach naturalnych, który obejmuje udzielenie im informacji zwrotnej o postępach w realizacji wcześniej uzgodnionych celów.
 11. Prowadzę szkolenia i superwizje dla działu HR, pomagam w tworzeniu od początku lub w przebudowanie działu HR, prowadzę szkolenia dla przyszłych trenerów wewnętrznych w organizacji.
 12. Przygotowuję i prowadzę szkolenia z ww. zakresu, dostosowane do potrzeb danego zespołu.

Powyższe działania elastycznie dostosowuję do potrzeb firmy i jej etapu dojrzałości organizacyjnej. Najpełniej korzystają te miejsca, w których odbywają się równocześnie wszystkie te działania 🙂

Zasady i forma współpracy

Jedną z ważniejszych zasad, według których działam jest poufność. Nie buduję swojej marki na nazwach firm. Uważam, że proces rozwijania się i wspólnej pracy nad np. poprawą współpracy czy osobistymi zmianami są na tyle intymną kwestią, że warto ludziom zaoferować bezwarunkową dyskrecję. Stąd np. na moim blogu www.jakzarzadzacpoludzku.pl czy w social media nie znajdziecie namiarów na żadną z firm, z którą pracuję, mimo że jest się Kim pochwalić :).

Stawiam na elastyczność współpracy – kilka dni w miesiącu wystarczy, aby zrealizować cele wzmocnienia organizacji od strony HR i komunikacji. HR ma pomagać a nie dominować prowadzenie głównej działaności firmy czy organizacji.

Jakich organizacji szukam do współpracy? 

Działam i na rzecz firm prywatnych (usługi i produkcja), i administracji publicznej, i organizacji pozarządowych. Branża (poza wyraźnie szkodzącą zdrowiu) nie ma dla mnie znaczenia, jeśli zespół widzi (lub chce we współpracy ze mną zobaczyć) wartość dodaną swojej pracy dla społeczeństwa.

 • Pracuję z organizacyjami, które wiedzą, co chcą osiągnąć swoją działalnością, w których większość pracowników utożsamia się z jej misją i wizją.
 • Ważna jest dla mnie otwartość kadry zarządzającej – pracuję dla takiej, która:
  • Jest żywo zainteresowana interesem swojej firmy i rzeczywiście chce wesprzeć rozwój swoich współpracowników.
  • Chce lepszej współpracy i wprowadzenia lub utrwalenia dobrych praktyk w zarządzaniu ludźmi w swojej firmie.
  • Chce usłyszeć prawdziwą informację zwrotną na temat swoich umiejętności komunikacyjnych i menedżerskich.
  • Jest gotowa do dyskusji na temat wartości jakimi chce się kierować w pracy.
  • Chce rozwijać holistycznie i partnersko zespół menedżerski i pracowniczy.
  • Potrzebuje chronić kulturę organizacyjną swojej firmy w obliczu np. dużych zmian organizacyjnych i kadrowych.
 • Warunkiem podjęcia przez mnie współpracy jest zaakceptowanie mojej metodologii pracy, postawy menedżerskiej oraz etyki pracy przez wszystkie zainteresowane strony – menedżerów wysokiego szczebla, HR oraz pracowników. Nie podejmuję się przygotowywania działań narzucanych pracownikom.
 • Genialnie, idealnie gdy organizacja ma podobne do moich cele – wzmocnienia polskiej gospodarki, rozpowszechnienia etycznego podejścia do pracy i niezatracania (odbudowania) normalności w codziennej współpracy.

Jeśli widzisz gdzieś takie zapotrzebowanie i potencjalne dopasowanie – przekaż proszę namiary na mnie tej drugiej stronie lub sam się do mnie odezwij 🙂