fbpx

Ćwiczenie – Jak walczyć z negatywnymi stanami u innych

Drukuj

Cwiczenie jak walczyć z negatywnymi staniami u innychcwiczenia-09

Zastanów się i zapisz co możesz zrobić, gdy Twój szef/współpracownik lub inna bliska Ci osoba wchodzi z Tobą w relację „z włączonym negatywnym stanem” analizy transakcyjnej?

Weź kartkę/plik i zapisz Twoje sposoby (działania, reakcji, odpowiedzi) na:

Rodzica nadmiernie krytycznego 
(destrukcyjnie działającego na poczucie własnej wartości innych, „mobbera”)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzica nadmiernie opiekuńczego 
(nadmiernie wyręczającego, nieusamodzielniającego innych)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziecko zbuntowane
(agresywne, kłamiące, manipulujące, zaburzające zaufanie i poczucie bezpieczeństwa innych)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziecko nadmiernie podporządkowane
(niewalczące o sprawy, o ludzi, bezkrytycznie ulegające innym)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teraz zapoznaj się z innymi propozycjami i zadecyduj, czy chciałbyś dołączyć któreś z poniższych metod radzenia sobie do swojej listy:

Rodzic nadmiernie krytyczny

 • Przekierowanie na krytykę konstruktywną
  Poproszenie o przedstawienie krytyki w konkretnym kontekście, jeśli opierała się na generalizacji lub, poproszenie o skoncentrowanie na meritum jeżeli była przytyk osobisty.
 • Przekierowanie uwagi na cel danego spotkania, rozmowy
 • Formułowanie swojej postawy używając komunikatu „Ja”
 • Nieunikanie konfrontacji – jasne wyrażenie swojej opinii w danej sprawie
 • Zarządzanie konfliktem – m.in. zadanie sobie pytania na jakim podłożu ten konflikt występuje oraz podjęcie świadomej decyzji, o stylu wejścia z niego (np. konfrontacji, bierności, asertywnej reakcji)
 • Podzielenie się odpowiedzialnością za zadanie – jeśli to jest niepoprawne/złe „pokaż proszę jak powinno wyglądać poprawne wykonanie”
 • Dostarczenie materiałów do analizy i umówienie się na spotkanie na najbliższy (inny) termin, przesunąć konfrontację w czasie
 • Przygotowanie merytoryczne na ewentualny atak: wydruk maili, przepisów itp.
 • Uzgodnienie warunków dyskusji
 • Powołanie się na opinie innych lub oceny osób zaufanych i godnych do naśladowania
 • Otwartość na argumenty drugiej strony, przedyskutowanie i ich przeanalizowanie
 • Zasugerowanie, że relacje „jak z dzieckiem” mamy dawno za sobą i oczekujemy rozmowy partnerskiej

Rodzic nadmiernie opiekuńczy 

 • Wspólne ustalenie marginesu swobody i interwencji– poprzez stwierdzenia np. „Mam propozycję – ja to przygotuję a ty sprawdzisz i naniesiesz poprawki”. „Jeżeli pozwolisz mi to zrealizować, pozwoli mi to osiągnąć moje cele (rozwojowe)”, „Znam się na tym, co robię – daj mi możliwość pokazania tego”, „Zrobię to, a ty sprawdzisz, czy jest ok”
 • Konstruktywna konfrontacja stanowisk, wyrażenie swoich oczekiwań co do udziału w podejmowaniu decyzji

Dziecko zbuntowane 

 • Pamiętanie, że bardzo silne, impulsywne emocjonalne, przeważnie nie trwają dłużej niż 15 min.
 • Danie chwili na przeczekanie buntu/frustracji
 • Skoncentrowanie uwagi na problemie a nie osobie
 • Ustalenie ról i celów
 • Określanie warunków współpracy
 • Upewnienie się, że druga strona rozumie i zgadza się z warunkami współpracy
 • Wzmacnianie pozytywnych postaw – zauważanie, nagradzanie (dziękowanie) za przejawy zmiany (uważność na nawet drobne zachowania, które są pozytywne)
 • Poznanie przyczyn bunt/frustracji
 • Przesunięcie/podzielenie się odpowiedzialnością za zadanie
 • Nie dać się wciągać w mętną argumentację i intrygi
 • Nie iść na żadne układy
 • Próba przedstawienia innego punktu widzenia (poparta konkretnymi argumentami)
 • Pokazać rozbieżności w stanie rzeczywistym a przedstawionym
 • Szczera rozmowa – zapytanie co jest powodem jego postawy
 • Pokazanie mu wspólnej sprawy
 • Poparcie w kwestiach ważnych dla drugiej strony
 • Uznanie racji drugiej strony (tam, gdzie ją ma)

Dziecko nadmiernie podporządkowane 

 • Dawanie przestrzeni i wymaganie by osoba przedstawiała swoje zdanie
 • Wzmacnianie nawet drobnych przejawów samodzielności, inicjatywy własnej
 • Dziękowanie za przygotowany wkład
 • Wyznaczenie zadań lub włączenie do zadań w której nabiera do świadczenia
 • Wzmocnienie poczucia sprawczości
 • Stworzenie konstruktywnej, bezpiecznej atmosfery w pracy
 • Pytanie o zdanie, opinię
 • Pokazywanie konsekwencji dla sprawy, gdy osoba nie odezwie się
 • Pytanie o cel, sens przestrzegania przez nią bezkrytycznie np. wprowadzonych w firmie nieadekwatnych procedur lub podporządkowania się współpracownikom, którzy w nią uderzają
 • Szukanie wspólnie spraw, które mogą taka osobę inspirować, motywować do samodzielnego działania, szukania pasji

Posługując się terminami z analizy transakcyjnej możesz zwrócić uwagę dwa obszary – na lepsze radzenie sobie z przejawami negatywnych stanów u innych, ale możesz także dzięki temu konstruktowi zastanowić się i wpłynąć na negatywne aspekty analizy transakcyjnej pojawiające się w Tobie. Ale o tym w kolejnym poście 🙂

Wszystkie zamieszczone materiały przygotowane przeze mnie przeznaczone są do wykorzystania przez Ciebie w ramach pracy własnej. Proszę o ich niewykorzystywanie do celów komercyjnych i zawodowych bez wcześniejszej zgody.


Podziel się tym postem z innymi!Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Marta Pawilikowska-Olszta

Marta Pawlikowska-Olszta - zajmuję się wsparciem etycznego i efektywnego zarządzania ludźmi w Polsce na każdym z etapów – zarówno w procesie rekrutacji, adaptacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowników, jak i zwalniania. Swoje działania praktyczne prowadzę w nurcie psychologii pozytywnej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.